PPUH ARGEMA - Właściciel Robert Wawer

19-335 Prostki - ul. Rzemieślnicza 16

tel: 87 734 14 38 - tel. kom. 666 866 856

email: argema@argema.pl

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH I ZABEZPIECZENIA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych stosujemy farby ogniochronne, które zostały przetestowane zgodnie z międzynarodowymi standardami badań ogniochronnych i posiadają do 2 godzin odporności ogniowej.

Farby te mogą być stosowane do konstrukcji znajdujących się wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Nadają się do stosowania na placach budowy i w wytwórniach. Malowanie może odbywać się ręcznie (pędzel, wałek), natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

System zabezpieczeń przepustów kablowych służy do zamknięcia otworów w ścianach i stopach, przez które przechodzą kable elektryczne, ewentualnie instalacje hydrauliczne. System ten jest stosowany w celu zachowania ciągłości odporności ogniowej całych przegród oraz niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie strefy pożarowe.