PPUH ARGEMA - Właściciel Robert Wawer

19-335 Prostki - ul. Rzemieślnicza 16

tel: 87 734 14 38 - tel. kom. 666 866 856

email: argema@argema.pl

Do 90% śmiertelnych wypadków podczas pożaru to skutek zaczadzenia, a nie wynik bezpośredniego narażenia na płomienie. Dlatego też istotnym składnikiem ochrony przeciwpożarowej są instalacje odprowadzające dym i gorące powietrze.

KLAPY DYMOWE KOPUŁKOWE (PUNKTOWE)

Klapy dymowe są ważnym elementem bezpieczeństwa pożarowego. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorącego powietrza umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie źródła ognia i skuteczne jego gaszenie.

Klapy dymowe mogą być:

  • jedno lub dwuskrzydłowe,
  • na podstawach prostych lub skośnych
  • o szerokim zakresie wymiarów światła otworu i wysokości podstawy

Skrzydła otwierane mogą być wypełnione:

  • poliwęglanem komorowym
  • kopułami akrylowymi pojedynczymi, podwójnymi i potrójnymi
  • płytami warstwowymi tzw. "wypełnienie ślepe"
  • płytami poliwęglanowymi litymi

Do otwierania klap dymowych stosuje się siłownik pneumatyczny lub elektryczny 24V umieszczony w stelażu nożycowym, który otwiera klapę przynajmniej do kąta 140°.
KLAPY DYMOWE W PASMACH ŚWIETLNYCH

Klapy dymowe w pasmach świetlnych są samoczynnymi urządzeniami stanowiącymi zabezpieczenie przed zadymieniem. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z zamkniętych pomieszczeń (hale produkcyjne, magazynowe, budynki użyteczności publicznej, itp.) dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej na zewnątrz obiektu.

Konstrukcja nośna klap dymowych w pasmach świetlnych wykonana jest z profili aluminiowych, a wypełnienie jest takie samo jak pasmo, na którym jest zamontowana klapa.

Do otwierania klap dymowych stosuje się siłownik pneumatyczny lub elektryczny 24V umieszczony w stelażu nożycowym, który otwiera klapę przynajmniej do kąta 140°.
OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA

Okienne systemy oddymiania przeznaczone są do odprowadzenia dymu i gorącego powietrza w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem okien na klatkach schodowych w budynkach użyteczności publicznej, pasażach i centrach handlowych.

Okna te mogą służyć również do przewietrzania (wentylacji) pomieszczeń w normalnych warunkach, bez wywoływania alarmu pożarowego.

Typy okien do stosowania w okiennym systemie oddymiania:

  • okna oddymiające uchylne od góry lub od dołu (na zewnątrz lub do wewnątrz budynku)
  • okna oddymiające uchylne o pionowej osi otwierania (na zewnątrz lub do wewnątrz budynku)
  • okna oddymiające uchylne o pionowej osi otwierania umieszczonej w połowie wysokości okna.